Platná osvědčení

 

č. TEP/87/PRE/2018

Odborná způsobilost v prevenci rizik v BOZP podle § 10 zákona č. 309/2006 Sb. v plat. znění

č. Š-TPO-21/2017

Technik požární ochrany podle § 11 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů